رید هافمن
دانلود دیکشنری آفلاین وبستر برای اندروید (Merriam Webster)
سورئالیسم یا فراواقع گرایی چیست؟ (در ۲۴۶ کلمه)
دادا و دادائیسم چیست؟ (در ۲۴۶ کلمه)
ایوان پاولوف (روانشناس رفتارگرا)
انریکو فرمی (Enrico Fermi)
رولف دوبلی (نویسنده کتاب هنر شفاف اندیشیدن)
زندگی نامه توماس ادیسون
نام کتابهای مت ریدلی چیست؟
پروژه هاروارد ایکس (آموزش دیجیتال دانشگاه هاروارد) چیست؟