نانسی دوارت و مهارت ارائه مطلب و Presentation
دنیل رابینسون کیست؟
سازمان غیرانتفاعی چیست؟ (+ چند مثال از سازمان‌های غیرانتفاعی)
ژان پیاژه
بابا شیو (Baba Shiv): از جمله متخصصان برتر نورومارکتینگ
سالومون اش
اسکولاستیک یعنی چه؟
ماروین مینسکی
ماهی تیلاپیا چیست و آیا مضرات مطرح شده برای آن واقعی است؟
بیماری های غیربالینی یا Subclinical چه هستند؟