آلفرد بینه (ابداع کننده روش سنجش ضریب هوشی)
کارل فردیناند براون کیست؟
سان تزو (سون تسی یا سون شو)
کتاب قوی سیاه نوشته نسیم طالب
دانشگاه پرینستون
نانسی دوارت و مهارت ارائه مطلب و Presentation
دنیل رابینسون کیست؟
سازمان غیرانتفاعی چیست؟ (+ چند مثال از سازمان‌های غیرانتفاعی)
ژان پیاژه
بابا شیو (Baba Shiv): از جمله متخصصان برتر نورومارکتینگ