شرکت مرک (Merck)
جملاتی از فیلیپ کاتلر
روبرت والراند (والران)
معنی Nerd چیست؟ نرد کیست؟
ضریب نفوذ اینترنت چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
رید هافمن
دانلود دیکشنری آفلاین وبستر برای اندروید (Merriam Webster)
سورئالیسم یا فراواقع گرایی چیست؟ (در ۲۴۶ کلمه)
دادا و دادائیسم چیست؟ (در ۲۴۶ کلمه)
ایوان پاولوف (روانشناس رفتارگرا)