نویز سفید یا وایت نویز چیست؟
هری مارکوویتز (Harry Markowitz)
جان نش (از بنیان گذاران نظریه بازیها)
دانلود نرم افزار نقشه ذهنی با قابلیت فارسی کامل
جایزه تورینگ چیست؟
افک چیست؟ (OFAC)
جنگ کره و تقسیم کره به دو کشور کره شمالی و کره جنوبی
دانشگاه مک گیل کانادا
رتبه بندی شانگهای دانشگاه های جهان
نیم فاصله چیست؟ چگونه نیم فاصله را به صفحه کلید فارسی اضافه کنم؟