بیانیه بوگوتا (۱۹۷۶) چیست؟
مدرپ (Med Rep) کیست و شرکت‌ها از استخدام مدرپ‌ چه هدفی دارند؟
نفتا چیست؟ (NAFTA) – توافق / پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی
دارسی دینوچی: پیشنهاددهنده اصطلاح Web 2.0
صفت شخصیتی چیست؟ صفات شخصیتی مورد توجه چه کسانی هستند؟
آلفرد بینه (ابداع کننده روش سنجش ضریب هوشی)
کارل فردیناند براون کیست؟
سان تزو (سون تسی یا سون شو)
کتاب قوی سیاه نوشته نسیم طالب
دانشگاه پرینستون