دارسی دینوچی: پیشنهاددهنده اصطلاح Web 2.0
صفت شخصیتی چیست؟ صفات شخصیتی مورد توجه چه کسانی هستند؟
آلفرد بینه (ابداع کننده روش سنجش ضریب هوشی)
کارل فردیناند براون کیست؟
سان تزو (سون تسی یا سون شو)
کتاب قوی سیاه نوشته نسیم طالب
دانشگاه پرینستون
نانسی دوارت و مهارت ارائه مطلب و Presentation
دنیل رابینسون کیست؟
سازمان غیرانتفاعی چیست؟ (+ چند مثال از سازمان‌های غیرانتفاعی)