شرکت ارنست اند یانگ یا EY
لارس اسوندسن | فیلسوف نروژی
زبان شناسی | منظور از گسترش معنایی چیست؟
معنی Flow در روانشناسی چیست؟
جی بارنی | نویسنده کتاب مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی
تعریف بازاریابی اینترنتی چیست؟ معرفی چند کتاب بازاریابی اینترنتی
آلبر کامو – نویسنده‌ی کتابهای بیگانه، طاعون و عصیانگر
ایدئولوژی چیست
دوست اجتماعی کیست؟ مفهوم و تعریف دوست اجتماعی
شرکت انرون