ژوزه ساراماگو
جان استرمن – متخصص دینامیک سیستمها
تعریف ارتباط غیرکلامی
تفاوت انگیزه و هدف چیست؟
بهترین کتابهای روانشناسی شادی و شادمانی در سطح جهان
تعریف عملیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟
معرفی چند کتاب اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری
فهرست بزرگترین روانشناسان جهان در قرن بیستم
جفری پارکر (نویسنده کتاب و مقاله درباره پلتفرم)
جان اسکالی (مدیر اسبق پپسی و اپل)