جی بارنی | نویسنده کتاب مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی
تعریف بازاریابی اینترنتی چیست؟ معرفی چند کتاب بازاریابی اینترنتی
آلبر کامو – نویسنده‌ی کتابهای بیگانه، طاعون و عصیانگر
ایدئولوژی چیست
دوست اجتماعی کیست؟ مفهوم و تعریف دوست اجتماعی
شرکت انرون
کیس چن (Keith Chen) | محقق در زمینه‌ی اقتصاد رفتاری
معنی مانیفست چیست؟ مانیفست یعنی چه؟
تعریف خلاقیت چیست
هنری پتروسکی (مهندس و نویسنده در زمینه طراحی و تحلیل شکست)