بهترین کتابهای روانشناسی شادی و شادمانی در سطح جهان
تعریف عملیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟
معرفی چند کتاب اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری
فهرست بزرگترین روانشناسان جهان در قرن بیستم
جفری پارکر (نویسنده کتاب و مقاله درباره پلتفرم)
جان اسکالی (مدیر اسبق پپسی و اپل)
شماره شبا چیست و چه کاربردی دارد؟
جایزه دیکسون چیست؟
موسسه گارتنر | شرکت گارتنر
الکساندر استروالدر کیست؟ (طراح بوم مدل کسب و کار)