دوست اجتماعی کیست؟ مفهوم و تعریف دوست اجتماعی
شرکت انرون
کیس چن (Keith Chen) | محقق در زمینه‌ی اقتصاد رفتاری
معنی مانیفست چیست؟
تعریف خلاقیت چیست
هنری پتروسکی (مهندس و نویسنده در زمینه طراحی و تحلیل شکست)
ژوزه ساراماگو
جان استرمن – متخصص دینامیک سیستمها
تعریف ارتباط غیرکلامی
تفاوت انگیزه و هدف چیست؟