گره چیست؟ (در شبکه ها و گرافها)

گره چیست؟

گره (به زبان انگلیسی Node یا Vertex) به نقطه اتصال یا نقطه انشعاب یا نقطه پایان در یک ارتباط گفته می‌شود.

گره در نظریه گرافها

در نظریه گراف ها رایج‌تر است که گره ها را Vertex (و جمع آن Vertices) می‌نامند و مسیری که گره ها را به یکدیگر وصل می‌کند یال (Edge) نامیده می‌شود. این مسیر می‌تواند دو طرفه یا دو طرفه باشد.

گره چیست - گره در نظریه گرافها و گره در شبکه های کامپیوتری

اگر هر یک از انسان‌های یک شهر را یک گره در یک گراف در نظر بگیرید، می‌توان آشنا بودن یک نفر با یک نفر دیگر را به شکل یک یال (Edge) نشان داد که ممکن است یک‌طرفه یا دو‌طرفه باشد.

به عنوان مثال، کسانی که مشهور هستند، در گراف جمعیت یک شهر، گره هایی هستند که بسیاری از یالهای “آشنایی” یک طرفه به سمت آنها وجود دارد.

گره در نظریه شبکه ها

در شبکه ها (شبکه های کامپیوتری و دیجیتال، مثلاً‌ اینترنت یا شبکه های داخلی شرکتها) معمولاً به هر گره یک Node گفته می‌شود.

فرض کنید شما یک مودم گرفته‌اید و در خانه آن را برای موبایل و لپ تاپ و تبلت استفاده می‌کنید.

از نظر شرکت خدمات دهنده اینترنتی، شما فقط یک گره (Node) محسوب می‌شوید (همان مودم اصلی). اما در خانه‌ی شما سه گره فرعی هم وجود دارد که به آن گره اصلی مرتبط هستند و از نظر کسی که شبکه داخلی خانه شما را تنظیم و اجرا می‌کند، چهار گره وجود دارد (یک گره به عنوان مودم و سه گره به عنوان مصرف کننده).

در نظریه شبکه ها معمولاً‌ به ارتباط بین دو گره، یال یا Edge گفته نمی‌شود و ترجیح می‌دهند از اصطلاح Connection استفاده کنند.

مفاهیمی مانند یال و گره و ریاضیات گرافها امروزه به شکل گسترده در تحلیل شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لینک مرتبط:

تحلیل شبکه های اجتماعی یا SNA یعنی چه؟

تعریف شبکه های اجتماعی چیست؟

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا