کلود شانون کیست؟

تصویر کلود شانون - پدر نظریه اطلاعات - کلود شانون کیست؟

نام کامل: کلود الوود شانون (Claude Elwood Shannon)

تولد: 1916

مرگ: 2001

شهرت: پدر نظریه اطلاعات (Information Theory)

تحصیلات: کارشناسی ارشد – دانشگاه MIT

کلود شانون (Claude Shannon) یک دانشمند آمریکایی است که در زمینه مهندسی برق تحصیل کرده است و ریاضیدان و رمزنگار نیز محسوب می‌شود.

از آنجا که کلود شانون از بنیان‌گذاران نظریه طراحی مدار دیجیتال و همچنین نظریه اطلاعات است، او را از پیشتازان عصر اطلاعات می‌دانند.

نظریه اطلاعات در زمینه های گسترده‌ای از زیست شناسی تا زبان شناسی و از ترمودینامیک تا فیزیک کوانتوم کاربرد دارد.

او در توسعه‌ی دانش‌های هوش مصنوعی و رمزنگاری و مخابرات نیز، مشارکت‌های ارزشمندی داشته است.

لینک های تکمیلی

نظریه اطلاعات – کلود شانون و درک سیستم های پیچیده (محاسبه فرمول انتروپی شانون)

فایل‌های مرتبط برای دانلود

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا