کتاب فیه ما فیه مولوی

فیه ما فیه نام کتابی است که بخشی از حرفهای مولوی در کلاس درس در آن ثبت شده است.

کتاب فیه ما فیه مستقیماً توسط مولوی تالیف نشده و می‌توان آن را جزوه های دانشجویان و شاگردانش از کلاس درس مولوی دانست.

این کتاب در زبان فارسی توسط استاد فروزانفر تصحیح شده است.

چون گردآوری کتاب فیه ما فیه پس از درگذشت مولوی انجام شده، قاعدتاً نام را هم شاگردان به سلیقه خود یا با الهام از حرفها و نظرات و تکیه کلامهای استاد انتخاب کرده‌اند و معنای تحت اللفظی آن را می‌توان چنین گفت: در آن، همان چیزی است که هست.

شاید به زبان امروزی بتوان گفت فیه ما فیه یعنی همین است که هست! اسمی برایش نداریم!

لینک مرتبط:

چند پاراگراف منتخب از کتاب فیه ما فیه مولوی

لینک دانلود نسخه PDF کتاب فیه ما فیه به زبان انگلیسی

لینک صفحه معرفی کتاب فیه ما فیه در فروشگاه آدینه بوک

سوالات و پاسخ‌های دیگر:

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا