چه حیواناتی در قطب جنوب زندگی می کنند؟

پنگوئن های امپراطور تمام سال در قطب جنوب می مانند - چه حیواناتی در قطب جنوب زندگی می کنند

برای اینکه بدانیم چه حیواناتی در قطب جنوب زندگی می کنند باید به این نکته توجه داشته باشیم که آب و هوای قطب جنوب بسیار سرد و خشک است و تابش آفتاب هم در آن بسیار شدید است.

به همین علت، حیواناتی در قطب جنوب زندگی می کنند که بتوانند این شرایط را تحمل کنند.

همچنین بخشی از حیواناتی که در قطب جنوب زندگی می کنند در فصل های سردتر به مناطق گرم مهاجرت می کنند و برای همه‌ی سال آنجا نمی‌مانند.

بسیاری از حیواناتی هم که ما به عنوان حیوانات قطب جنوب می‌شناسیم، عملاً حیوانات آب های قطب جنوب هستند و نه حیوانات خشکی های آن.

چه حیواناتی در قطب جنوب زندگی می کنند؟

پنگوئن امپراطور (که تمام سال را در قطب جنوب می‌ماند)
برخی سخت پوستان (مانند کریل Krill)
پرستوی دریایی قطبی
نهنگ آبی (Blue Whale)
نهنگ هامپبک (Humpback Whale)
نهنگ قاتل یا Killer Shark
گونه های مختلفی از سیل ها یا فوک ها (Seals)
نوعی پرنده به نام آلباتروس سرخاکستری
اختاپوس

لینک های تکمیلی:

نکاتی در مورد قطب جنوب و قاره جنوبگان

در ایستگاه های تحقیقاتی قطب جنوب چه می گذرد؟

تصاویر حیواناتی که در قطب جنوب زندگی می کنند (سایت نشنال جئوگرافی)

سوالات و پاسخ‌های دیگر:

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا