واحد نجومی چیست؟

واحد نجومی یا Astronomical Unit که آن را با AU نشان می‌دهند، به صورت متوسط فاصله‌ی زمین تا خورشید تعریف می‌شود که حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتر است (مقدار دقیق‌تر: ۱۴۹/۶ میلیون کیلومتر).

همان‌طور که می‌دانید برای فواصل بزرگتر از سال نوری استفاده می‌شود که حدوداً ۹۴۶۰ میلیارد کیلومتر است و معادل ۶۳۲۴۰ واحد نجومی محسوب می‌شود.

برای اینکه تصور بهتری از واحد نجومی داشته باشید، شاید اعداد و ارقام زیر کمک خوبی باشد:

  • فاصله متوسط عطارد تا خورشید 0.39 AU
  • فاصله متوسط ناهید تا خوردشید 0.72 AU
  • فاصله متوسط مریخ تا خوردشید 1.52 AU
  • فاصله متوسط مشتری تا خورشید 5.2 AU
  • فاصله متوسط زحل تا خورشید 9.6 AU
  • فاصله متوسط اورانوس تا خورشید 19.2 AU
  • فاصله متوسط نتپون تا خورشید 30.1 AU

مطلب مرتبط:

شهابسنگ چیست؟ (+ تصاویری از شهابسنگ‌ها)

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا