هندبوک ارگونومی برای محیط های کارگاهی (نسخه PDF)

[مقدمه: تعریف ارگونومی چیست؟]

اگر چه به شکل‌های مختلف در مورد ارگونومی و اهمیت ارگونومی صحبت شده، اما شاید بهترین روش برای درک مفهوم ارگونومی و دغدغه‌هایی که در آن مطرح است، ورق زدن یک هندبوک ارگونومی باشد.

آنچه در اینجا می‌بینید نسخه‌ای از هندبوک ارگونومی کارگاهی است که توسط وزارت انرژی آمریکا تهیه شده و به صورت رایگان عرضه می‌شود:

دانلود هندبوک ارگونومی – بخش اول (PDF انگلیسی)

دانلود هندبوک ارگونومی – بخش دوم (PDF انگلیسی)

برای اینکه مثال ساده ای از حساسیت‌های بحث ارگونومی را ببینید،‌ شاید مرور بخشی از هندبوک ارگونومی که به بحث استانداردهای نردبان های سیار می‌پردازد جالب باشد:

ارگونومی کارگاهی - هندبوک ارگونومی

همانطور که می‌بینید حتی برای قطر هر پله‌ی نردبان چوبی هم محدوده‌ای در نظر گرفته می‌شود (۲۹ تا ۳۸ میلیمتر)‌ تا پا بر روی آن راحت باشد.

یا برای فاصله‌ی بین دو پله‌ی متوالی، محدوده‌ای مشخص می‌شود (۲۲۹ میلیمتر تا ۴۰۶ میلیمتر) تا قدم گذاشتن روی پله‌ها و بالا و پایین رفتن از آنها راحت باشد.

در صورتی که یک کارگاه یا دفتر کار، بر اساس اصول ارگونومی طراحی شود، باید کارکنان آن مجموعه کمترین تنش، فشار، فرسودگی و سانحه را در فعالیت‌های کاری خود تجربه کنند.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا