نمونه عکس های ویلیام بارارد لوکاس

ویلیام بارارد لوکاس (William Burrard Lucas) را باید یکی از بزرگترین عکاسان حیات وحش جهان دانست.

کارهای ویلیام بارارد به ثبت عکس محدود نیست و اختراعات او در زمینه ابزارهایی که عکاسی حیات وحش را تسهیل می‌کنند و ثبت لحظاتی که شکار کردن آنها به سادگی امکان پذیر نیست، از جمله ویژگی های بارز کارهای اوست.

نمونه عکس های حیات وحش ویلیام بارارد لوکاس william-burrard-lucas-2 william-burrard-lucas-3 william-burrard-lucas-4 william-burrard-lucas-5 william-burrard-lucas-6 william-burrard-lucas-7 william-burrard-lucas-8 william-burrard-lucas-9 william-burrard-lucas-10 william-burrard-lucas-11 william-burrard-lucas-12

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا