نمونه عکس های نیکولاس ساماراس (عکس های زیر آب)

نیکولاس ساماراس (Nicholas Samaras) یک عکاسی یونانی است که اگر چه در کار عکاسی چندان قدیمی نیست، اما در عکاسی زیر آب شهرت زیادی کسب کرده‌ است.

نیکولاس ساماراس عمده‌ی عکس‌های خود را در آبهای مرزی یونان ثبت کرده است.

عکاسی زیر آب - نیکولاس ساماراس

نمونه عکس های نیکولاس ساماراس

عکس های زیر آب - نیکولاس ساماراس

مجموعه عکس های زیر آب

مجموعه عکس های نیکولاس ساماراس

عکاسی زیر آب - یونان - نیکولاس ساماراس

نیکولاس ساماراس عکاس یونانی - مجموعه عکس های زیر آب

نیکولاس ساماراس

نیکولاس ساماراس

نیکولاس ساماراس - عکس زیر آب

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا