نام کتابهای مت ریدلی چیست؟

مت ریدلی نویسنده‌ی انگلیسی را معمولاً به خاطر کتابهای علمی عمومی‌اش می‌شناسند.

ریدلی در کتاب‌هایش، ضمن رعایت چارچوب‌های علمی کوشیده است آنها را با زبانی ساده و برای مخاطب عام تنظیم و تدوین کند.

در اینجا، برخی از کتابهای مت ریدلی را که شهرت بیشتری دارند به صورت کوتاه و مختصر، معرفی و مرور می‌کنیم:

   The Origins of Virtue (منشاء صفات پسندیده)

The Origins of Virtue Book Coverمت ریدلی کتاب The Origins of Virtue را در سال ۱۹۹۶ منتشر کرد. او این کتاب را در پاسخ به یک پرسش نوشته است: آیا صفات مثبت و پسندیده و به طور خاص، تعامل و همکاری، در ذات طبیعت قابل تعریف و قابل دفاع هستند؟

اگر فرض اصلی تکامل یعنی تنازع برای بقا را بپذیریم، چگونه می‌توانیم وجود صفات مثبت مانند خیرخواهی، کار گروهی و تعامل با دیگران را توجیه کنیم؟ آیا باید این صفت‌ها را غیرطبیعی دانست؟

مت ریدلی در این کتاب می‌کوشد توضیح دهد که اتفاقاً این صفات مثبت، کاملاً‌ در مسیر تکامل هستند و تکامل، به تکامل صفت‌ها و رفتارها هم منجر می‌شود و باید آنها را به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت تکامل موجودات، مورد توجه و ارزیابی قرار دهیم.

   Genome (ژنوم)

Genome Book Cover Matt Ridleyهمه‌ی ما کمابیش در مورد ژنوم انسان شنیده‌ایم.

همچنین کشف کامل ساختار ژنوم انسان را یکی از بزرگترین دستاوردهای اخیر انسان می‌دانیم.

با این وجود، اگر در زیست شناسی متخصص نباشیم، احتمالاً دانش ما در مورد ژنوم از سطح چند جمله و گزاره‌ی عمومی فراتر نمی‌رود.

مت ریدلی در این کتاب می‌کوشد به زبان ساده، مفهوم ژنوم، تبعات شناخت ژنوم، چالش‌های جانبی مربوط به ژنوم را توضیح دهد.

او همچنین آینده‌ی انسان پس از تسلط بر طراحی ژنوم را نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

   Rational Optimist (خوش بین منطقی)

Rational Optimist Book Coverمت ریدلی از جمله کسانی است که نسبت به مسیری که انسان تا امروز طی کرده است خوش بین است.

ریدلی معتقد است که آینده احتمالاً بهتر از گذشته است و برای این ادعا و دیدگاه خود، استدلال‌هایی هم مطرح می‌کند.

به عبارتی او خوش بین است و تاکید دارد که خوش بینی‌اش بر پایه‌ی منطق است. او در این کتاب، علت نگاه مثبت خود به روند زندگی انسان در جهان را مورد بحث قرار می‌دهد.

[مطالعه بیشتر: منتخبی از جمله‌های کتاب خوش بین منطقی]

   The Evolution of Everything (درباره تکامل همه چیز)

The Evolution of Everythingبسیاری از ما با شنیدن واژه‌ی تکامل (Evolution) یا فرگشت، به یاد تکامل موجودات زنده و مطالعات و نظریه‌های داروین می‌افتیم.

اما این بخش از تکامل، صرفاً نظریه‌ی خاص تکامل است. تکامل هم مانند نسبیت، به دو شکل عام و خاص مورد بحث قرار می‌گیرد.

در شکل عام، چارچوب و مبانی و اصول تکامل در سایر سیستمهای پیچیده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ریدلی در این کتاب می‌کوشد تکامل فرهنگ، زبان، ادیان، سیاست و سایر جنبه های اجتماعی انسان را مورد بررسی قرار دهد.

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ