معنی RDA در بحث رژیم غذایی چیست؟

شاید شما هم بر روی بسیاری از مواد غذایی یا قرص‌های مکمل غذایی عبارت RDA را دیده باشید.

RDA مخفف Recommended Dietary Allowance (مصرف روزانه‌ی توصیه شده ماده در رژیم غذایی) است و برای مواد غذایی مختلف (مانند عناصر شیمیایی و ویتامین‌ها) تعریف می‌شود.

این اصطلاح برای نخستین بار توسط انستیتو پزشکی آمریکا (Institute of Medicine) مطرح شده و مقادیر مربوط به RDA هم توسط IOM اعلام می‌شود.

تعریف RDA

RDA میزانی از یک ماده در رژیم غذایی است که می‌تواند نیاز اکثریت مردم (حدود ۹۷ تا ۹۸ درصد انسان‌ها) را تامین کند.

چون در اینجا با پدیده‌ای آماری مواجه هستیم، هرگز نمی‌توان عددی را اعلام کرد که دقیقاً نیاز همه‌ی انسان‌ها را تامین کند.

همیشه کسانی هستند که ممکن است نیازهای متفاوتی داشته باشند. اما ۹۸ درصد عدد قابل قبولی است که می‌تواند برای اکثر انسان‌ها در شرایط متعارف یک معیار محسوب شود.

جدول میزان مناسب و توصیه شده ویتامین‌ها در ٰرژیم غذایی

 فایل PDF مقدار RDA ویتامین‌ها برای گروه‌های مختلف سنی

جدول میزان مناسب و توصیه شده مواد معدنی در ٰرژیم غذایی

 فایل PDF مقدار RDA مواد معدنی برای گروه‌های مختلف سنی

آیا مصرف بیش از RDA در رژیم غذایی مضر است؟

RDA‌ مقدار مورد نیاز بدن را مشخص می‌کند و نه مقدار مجاز را.

در عموم موارد مقدار مجاز قابل تحمل بدن (که آن را با UL یا Tolerable Upper Intake Level نشان می‌دهند) می‌تواند بسیار بیشتر باشد.

مثلاً در یک فرد سالم، UL ویتامین B6 می‌تواند چند ده برابر RDA آن باشد (مقدار اضافی دفع می‌شود).

البته در برخی موارد هم (مانند ویتامین A و K و E) مقدار UL تا این حد بیشتر از RDA نیست.

به هر حال، RDA به معنای حداکثر مقدار مجاز نیست. بلکه مقدار توصیه شده را مشخص می‌کند.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا