قانون ولف چیست؟

قانون ولف، مشاهده‌ای مربوط به سیستم استخوان بندی جانوران (شامل انسان و حیوانات) است که توسط یک جراح و آناتومیست آلمانی به نام یولیوس ولف (Julius Wolff) در قرن نوزدهم میلادی مطرح شده است.

این قانون هنوز هم معتبر است و البته نکات و جزئیات جدیدی هم به آن افزوده شده است.

بیان ساده قانون ولف

قانون ولف می‌گوید که در بدن یک انسان یا حیوان سالم، استخوان و سیستم استخوان بندی خود را با فشارها و نیروهایی که به آن وارد می‌شود تطبیق می‌دهد.

اگر فشاری که به یک استخوان می‌آید افزایش یابد، استخوان شکل خود را به تدریج تغییر می‌دهد تا بتواند از عهده‌ی تحمل آن فشار برآید.

شکل معکوس قانون ولف

قانون ولف به شکل دیگری هم بیان می‌شود: اگر فشار و بار وارد بر یک استخوان کاهش یابد، چگالی آن استخوان کاهش می‌یابد و دیگر استخوان محرکی برای تلاش و تقویت ساختار خود نخواهد داشت.

مثال‌های قانون ولف

در کسانی که تنیس بازی می‌کنند، بعد از مدتی استخوان‌های دستی که راکت را تکان می‌دهند، درشت‌تر می‌شود.

همچنین استخوان‌های وزنه برداران به تدریج رشد می‌کند و درشت‌تر می‌شود. همچنین چگالی آنها افزایش می‌یابد تا تحمل بار برای آنها ساده‌تر شود.

مطلب مرتبط:

مقاله در مورد قانون ولف در سایت بریتانیکا (انگلیسی)

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا