فهرست کتابهای ایتالو کالوینو

ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی طی سالهای 1947 تا 1983 کتابهای زیادی نوشته است که خوشبختانه بسیاری از آنها به فارسی نیز ترجمه شده‌اند.

در اینجا می‌توانید فهرست کتابهای ایتالو کالوینو را که به زبان فارسی ترجمه شده اند ببینید:

توضیح: فهرست کتابهای ایتالو کالوینو که در اینجا ارائه شده شامل تمام کتابهای ترجمه شده از ایتالو کالوینو نیست. اما مطرح ترین کتابهای ایتالو کالوینو را شامل می‌شود.

لینک مرتبط:

پاراگراف هایی از کتاب شاه گوش می کند

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا