فهرست درسها و سرفصل های گرایش بازاریابی در رشته MBA

مانند بسیاری از گرایش های رشته MBA، در زمینه سرفصل ها و درسهای گرایش بازاریابی در دوره MBA هم بین دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA، اتفاق نظر کامل وجود ندارد.

با کنار هم قرار دادن سرفصل MBA گرایش بازاریابی در دانشگاه های مختلف، می‌توانیم بگوییم که درس ها و سرفصل های زیر، تقریباً در میان اکثر آنها مشترک هستند:

 • استراتژی بازاریابی
 • بازارشناسی و تحلیل بازار
 • بازاریابی صنعتی
 • تحقیقات بازاریابی
 • مدیریت توسعه محصول (کالا / خدمت)
 • استراتژی قیمت گذاری
 • شناخت رفتار مصرف کننده
 • مدیریت یکپارچه ارتباطات بازاریابی
 • مدیریت خدمات
 • تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال
 • بازاریابی بین المللی
 • اصول برندسازی و مدیریت برند
 • مدیریت ارتباط با مشتری

 

توضیح: گرایش بازاریابی رشته MBA در برخی دانشگاه ها، با عنوان محصول و بازار نیز ارائه می‌شود.

لینک های مرتبط:

دوره MBA آنلاین متمم

درس مدیریت بازاریابی متمم

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا