فهرست خلاصه کتاب روانشناسی اجتماعی رابرت بارون

عنوان کتاب: روانشناسی اجتماعی

نویسنده کتاب: رابرت بارون – دان بیرن – نایلا برنسکامب

مترجم: دکتر یوسف کریمی

فصل 1: حوزه روانشناسی اجتماعی

چگونه درباره دیگران فکر می کنیم و چگونه با دیگران تعامل می کنیم؟

روانشناسی اجتماعی : یک تعریف عملی

روانشناسی اجتماعی : موضوع اصلی آن

پاسخ به پرسش های مربوط به رفتار اجتماعی و اندیشه اجتماعی : روش های تحقیق در روانشناسی اجتماعی

فصل 2: شناخت اجتماعی

اندیشیدن درباره جهان واقعی

طرحواره ها: چهارچوب های ذهنی برای سازماندهی – و کاربرد – اطلاعات اجتماعی

اثر طرحواره ها بر شناخت اجتماعی:  توجه، رمزگردانی، بازیابی

منابع بالقوه خطا در شناخت اجتماعی: چرا عقلانیت کامل کمیاب تر از آن است که فکر می کنید

عاطفه و شناخت: چگونه احساسات، افکار را شکل می دهند و افکار احساسات را

فصل 3: ادراک اجتماعی

درک کردن و فهمیدن دیگران

ارتباط غیرکلامی : زبان بیانگرها، خیره شدن ها، و ایما و اشاره ها

اسناد : درک علل رفتار دیگران

شکل گیری برداشت و مدیریت برداشت : چگونه اطلاعات اجتماعی را یکپارچه می کنیم

فصل 4: نگرش ها

ارزشیابی جهان اجتماعی

شکل گیری نگرش : نگرش ها چگونه ایجاد می شوند

یادگیری اجتماعی : کسب نگرش ها از دیگران

کارکردهای نگرش : چرا ما اصولاً نگرش پیدا می کنیم

نقش بافت اجتماعی در پیوند بین نگرش ها و رفتار

کِی و چرا نگرش ها بر رفتار تاثیر می گذارند؟

نگرش ها چگونه رفتار را هدایت می کنند؟

هنر ظریف متقاعدسازی : نگرش ها چگونه تغییر می کنند؟

مقاومت در برابر تلاش های متقاعدسازی

ناهماهنگی شناختی چیست و چگونه آن را کاهش می دهیم؟

فصل 5: خود 

فهمیدن اینکه من کی هستم؟

اندیشیدن درباره خود : هویت شخصی در برابر هویت اجتماعی

عزت نفس : نگرش ها نسبت به خود

مقایسه اجتماعی : شناختن خود

خود به عنوان هدفی برای پیش داوری

فصل6: پیش داوری 

علت ها، معلول ها و درمان ها

ماهیت و منشاء تصور قالبی، پیش داوری و تبعیض (استریوتایپ)

پیش داوری و تبعیض : احساسات و اعمال نسبت به گروه های اجتماعی

چرا پیش داوری غیرقابل اجتناب نیست : فنون مقابله با اثرات آن

فصل7: جاذبه متقابل 

دیدن، خوش آمدن، آشنا شدن

تعیین کننده های درونی جاذبه : نیاز به دلبستگی و نقش اساسی عاطفه

تعیین کننده های بیرونی جاذبه : مجاورت و ویژگی های قابل مشاهده

تعیین کننده های تعاملی جاذبه : شباهت و دوست داشتن دو جانبه

فصل8: روابط نزدیک 

خانواده، دوستان، عشاق و همسران

روابط وابستگی متقابل با خانواده و دوستان در برابر تنهایی

روابط عاشقانه و عاشق شدن

ازدواج : با خوشی تا آخر عمر  و شکل دیگر

فصل9: نفوذ اجتماعی 

تغییر دادن رفتار دیگران

همرنگی : نفوذ اجتماعی در عمل

عواملی که بر همرنگی اثر دارند : متغییرهایی که میزان راه آمدن ما را تعیین می کنند

مقاومت در برابر فشار برای همرنگی : چرا بعضی اوقات ما تصمیم می گیریم که راه نیاییم

تسلیم : خواستن گاهی بدست آوردن است

نفوذ اجتماعی نمادین : چگونه وقتی دیگران حضور ندارند، تحت تاثیر دیگران قرار می گیریم؟

اطاعت  از مراجع قدرت : اگر به شما دستور بدهند حاضرید به یک غریبه بی گناه آسیب وارد کنید؟

نفوذ اجتماعی در عمل : راهکارهای نفوذ در محیط کار

فصل10: رفتار جامعه پسند 

کمک کردن به دیگران

پاسخ دادن به یک موقعیت اضطراری : آیا ناظران کمک خواهند کرد؟

عوامل بیرونی و درونی موثر بر رفتار کمک کردن

تعهد درازمدت به عمل جامعه پسند و اثرات مورد کمک واقع شدن

انگیزه اساسی برای دست زدن به اعمال جامعه پسند

فصل11: پرخاشگری

ماهیت، علل و کنترل آن

دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری : در جستجوی ریشه های خشونت

علل پرخاشگری انسان : اجتماعی، فرهنگی، شخصی و موقعیتی

علل شخصی پرخاشگری : نوع A، خودشیفتگی، احساس جویی و تفاوت های جنسی

تعیین کننده های موقعیتی پرخاشگری : اثرات دمای بالا و مصرف الکل

پرخاشگری در روابط دراز مدت : زورگویی و خشونت در محل کار

پیش گیری و کنترل پرخاشگری : برخی فنون سودمند

فصل12: پرخاشگری

پیامدهای تعلق داشتن

گروه ها : چرا به آنها می پیوندیم و چرا آنها را ترک می کنیم

اثرات حضور دیگران : از انجام تکالیف تا رفتار در جماعت

هماهنگی در گروه ها : همکاری یا تعارض ؟

انصاف ادراک شده در گروه ها : ماهیت و اثرات آن

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ