صنعت تبلیغات چیست و بازیگران اصلی صنعت تبلیغات چه کسانی هستند؟

زمانی که از صنعت صنعت تبلیغات نام می‌بریم مانند هر صنعت دیگری، به کسانی که خدمات تبلیغاتی ارائه می‌کنند و یا زیرساختهای لازم برای تبلیغات را فراهم می‌کنند توجه داریم.

سمت دیگر این معادله، بازار تبلیغات است که شامل مجموعه تقاضای موجود برای انواع تبلیغات (از جمله تبلیغات تجاری، تبلیغات غیرتجاری، تبلیغات محیطی و تبلیغات اینترنتی) است.

ساختار صنعت تبلیغات شامل مجموعه‌های زیر است (و البته محدود به اینها نیست):

صاحبان انواع رسانه های تبلیغاتی

 آژانس های تبلیغاتی

تولیدکنندگان محتوای تبلیغاتی

شرکتهای تحقیقاتی حوزه تبلیغات

مطالب مرتبط:

درس تبلیغات در متمم

وظایف آژانس تبلیغاتی

صنعت تبلیغات در ایران و جهان (تاریخچه)

سوالات و پاسخ‌های دیگر:

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا