صنعت تبلیغات چیست و بازیگران اصلی صنعت تبلیغات چه کسانی هستند؟

زمانی که از صنعت تبلیغات نام می‌بریم مانند هر صنعت دیگری، به کسانی که خدمات تبلیغاتی ارائه می‌کنند و یا زیرساختهای لازم برای تبلیغات را فراهم می‌کنند توجه داریم.

سمت دیگر این معادله، بازار تبلیغات است که شامل مجموعه تقاضای موجود برای انواع تبلیغات (از جمله تبلیغات تجاری، تبلیغات غیرتجاری، تبلیغات محیطی و تبلیغات اینترنتی) است.

ساختار صنعت تبلیغات شامل مجموعه‌های زیر است (و البته محدود به اینها نیست):

صاحبان انواع رسانه های تبلیغاتی

 آژانس های تبلیغاتی

تولیدکنندگان محتوای تبلیغاتی

شرکتهای تحقیقاتی حوزه تبلیغات

مطالب مرتبط:

درس تبلیغات در متمم

وظایف آژانس تبلیغاتی

صنعت تبلیغات در ایران و جهان (تاریخچه)

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ