سهل ممتنع یعنی چه؟

سهل ممتنع از جمله واژه هایی است که در ابتدا در ادبیات رواج پیدا کرد. اما امروزه در سایر زمینه‌ها نیز به کار برده می‌شود.

ساده ترین تعریف سهل ممتنع این است که یک کار در ابتدا سهل و ساده به نظر برسد، اما وقتی می‌خواهیم آن را انجام دهیم، ببنیم که چندان هم ساده نیست و موانع زیادی برای انجام آن وجود دارد. شاید ساده‌ی ناممکن بهترین توصیف و تعریف مفهوم سهل ممتنع باشد.

در ادبیات کهن ایران، سعدی را خداوندگار ادبیات سهل ممتنع می‌دانند.

نوشتار او و اشعار او، بسیار روان و ساده است. به نظر می‌آید که جمله‌ها صرفاً با به زنجیر کشیدن کلمات ساخته شده‌اند. اما وقتی تلاش می‌کنیم مثل او ساده و روان بنویسیم، می‌بینیم که این کار، بر خلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، چندان ساده نیست.

در نوشته‌های معاصر، شاید اشعار قیصر امین پور، نمونه خوبی از ادبیات سهل ممتنع باشد.

به این جملات توجه کنید:

ای شما!

ای تمام عاشقانِ هر کجا!

از شما سوال می‌کنم:

نام یک نفر غریبه را

در شمار نام‌هایتان اضافه می‌کنید؟

امروزه، سهلِ مُمتَنِع به عنوان یک صفت برای توصیف هر کار یا فعالیتی که در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع دشوار و گاه ناممکن است به کار برده می‌شود.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا