سالومون اش

سالومون اش (Salomon Asch) یک روانشناس لهستانی است که تقریباً در اوایل قرن بیستم به دنیا آمد و در سن هشتاد و نه‌ سالگی در اواخر قرن بیستم درگذشت.

اگر چه او در ورشو به دنیا آمد. اما در سیزده سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردند و امروزه او را از پیش‌تازان روانشناسی اجتماعی در آمریکا می‌دانند.

سالومون اش - دانشمند روانشناسی اجتماعی - آمریکایی - لهستانی

بسیاری از بحث‌هایی که ما این روزها ساده و بدیهی می‌بینیم و یا به صورت شهودی و تجربی حس کرده‌ایم و می‌کنیم، با مطالعات و تحقیقات سالومون اش، مستند و بررسی شده‌اند.

از جمله‌ی این تحقیقات، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تاثیرگذاری اولیه بر مخاطب یا همان First Impression
  • فشار برای اثرپذیری از افراد همرده و تطبیق پذیری با جمع و همرنگ جماعت شدن (Conformity)
  • بحث پرستیژ و موقعیت در گروه‌های انسانی و اجتماعی

در فضای مدیریت عمومی، اَش را بیشتر به واسطه آزمایش اش که در زمینه همرنگ شدن با جمع می‌شناسند.

سالومون اش، از بنیان‌گذاران انستیتو مطالعات شناختی در دانشگاه راتجرز محسوب می‌شود و سالها در دانشگاه پنسیلوانیا روانشناسی درس داده است.

او همچنین دوره‌هایی هم به عنوان استاد مدعو در دانشگاه هاروارد و دانشگاه MIT برگزار نموده است.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا