دنیل رابینسون کیست؟

بعید است اگر دنیل رابینسون (Daniel N. Robinson) را به عنوان بزرگترین متخصص زنده‌ی تاریخ روانشناسی اعلام کنید، کسی با شما مخالفت کند.

دنیل رابینسون در سال ۱۹۳۷ به دنیا آمده و در دانشگاه‌های آکسفورد و جورج تاون تدریس کرده است.

او که سالها سرپرستی دپارتمان تاریخ روانشناسی در انجمن روانشناسی آمریکا را بر عهده داشته، جوایز متعددی را به خاطر خدمات خود در این حوزه دریافت کرده است.

دنیل رابینسون کتابی به نام ایده‌های بزرگ روانشناسی (Great Ideas of Psychology) هم منتشر کرده و کوشیده است ضمن رعایت وسواس شدید علمی در آن، تاریخچه تحول و تکامل روانشناسی را برای مخاطبان عام شرح دهد.

رابینسون علاوه بر تاریخ روانشناسی، در فلسفه روانشناسی، فلسفه حقوق و فلسفه ذهن نیز از دانشمندان بزرگ جهان محسوب می‌شود.

زندگینامه دنیل رابینسون

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا