دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA‌ در ایران

دانشگاه های متعددی در ایران، دوره MBA را به صورت روزانه ارائه می‌کنند. فهرست این دانشگاه ها به شرح زیر است:

  • دانشکده علوم اقتصادی
  • دانشگاه الزهرا
  • دانشگاه بین المللی امام خمینی (قزوین)
  • دانشگاه تبریز
  • پردیس قم دانشگاه تهران
  • دانشگاه سمنان
  • دانشگاه شاهرود

البته اکثر این دانشگاه ها دوره شبانه MBA هم دارند.

ضمناً دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم و فرهنگ (تهران) و دانشگاه علوم و فنون مازندران هم از جمله دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA‌ در ایران هستند.

لینک مرتبط:

ظرفیت هر یک از دانشگاه های ارائه دهنده دوره MBA‌ در ایران

دوره MBA آنلاین در متمم

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ