خود ارزیابی چیست و روش های خودارزیابی کدامند؟

خودارزیابی (به انگلیسی: Self-Assessment) یکی از شیوه های ارزیابی است که در آن، مسئولیت ارزیابی و گزارش کردن یک یا چند پارامتر به خود فرد واگذار می‌شود.

برخی از کاربردهای خودارزیابی

  • انجام تست های شخصیت شناسی و رفتارشناسی از طریق پرسشنامه های خودارزیابی توسط خود فرد
  • ارزیابی میزان یادگیری دانش آموز یا دانشجو در درس‌های مختلف مدرسه و دانشگاه توسط خودش
  • ارزیابی یک عضو از سازمان در مورد عملکرد، یا رشد و پیشرفت خودش

برخی از روش های خودارزیابی

نقاط قوت استفاده از خودارزیابی

  • ارزیابی خود و جایگاه خود و دستاوردهای خود، یکی از مهارت‌های ضروری در زندگی است و آزمون‌های خودارزیابی، می‌توانند تمرینی برای تقویت این مهارت محسوب شوند.
  • سهم مسئولیت دانش آموز یا کارمند یا به طور کلی پاسخ دهنده را در زندگی شخصی یا محیط کارش افزایش می‌دهد و به او یادآوری می‌کند که قرار نیست فقط به دیگران گزارش دهد. بلکه باید جایی خودش هم با خود صادق باشد و به خودش در مورد صفات و رفتار و دستاوردهایش گزارش دهد.
  • در صورت تکرار این کار و هدایت آن توسط مربی مجرب، خودارزیابی می‌تواند قدرت تفکر نقادانه را در انسان‌ها افزایش دهد.

نقاط ضعف استفاده از خودارزیابی

  • الزاماً قابل اتکا نیست و خصوصاً اگر نتایج آن برای فرد در کوتاه مدت، دستاوردهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد، احتمال آن دارد که خواسته یا ناخواسته، سوگیری هایی در این شیوه ارزیابی به وجود بیاید.
  • نیازمند آموزش جدی و عمیق است و معمولاً بدون آموزش، ممکن است این کار به شیوه‌ای نادرست اجرا شود.

منبع مطالعه تکمیلی:

مقاله انگلیسی در مورد خودارزیابی دانش آموزان (فایل PDF)

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا