خود ارزیابی چیست و روش های خودارزیابی کدامند؟

خودارزیابی (به انگلیسی: Self-Assessment) یکی از شیوه های ارزیابی است که در آن، مسئولیت ارزیابی و گزارش کردن یک یا چند پارامتر به خود فرد واگذار می‌شود.

برخی از کاربردهای خودارزیابی

  • انجام تست های شخصیت شناسی و رفتارشناسی از طریق پرسشنامه های خودارزیابی توسط خود فرد
  • ارزیابی میزان یادگیری دانش آموز یا دانشجو در درس‌های مختلف مدرسه و دانشگاه توسط خودش
  • ارزیابی یک عضو از سازمان در مورد عملکرد، یا رشد و پیشرفت خودش

برخی از روش های خودارزیابی

نقاط قوت استفاده از خودارزیابی

  • ارزیابی خود و جایگاه خود و دستاوردهای خود، یکی از مهارت‌های ضروری در زندگی است و آزمون‌های خودارزیابی، می‌توانند تمرینی برای تقویت این مهارت محسوب شوند.
  • سهم مسئولیت دانش آموز یا کارمند یا به طور کلی پاسخ دهنده را در زندگی شخصی یا محیط کارش افزایش می‌دهد و به او یادآوری می‌کند که قرار نیست فقط به دیگران گزارش دهد. بلکه باید جایی خودش هم با خود صادق باشد و به خودش در مورد صفات و رفتار و دستاوردهایش گزارش دهد.
  • در صورت تکرار این کار و هدایت آن توسط مربی مجرب، خودارزیابی می‌تواند قدرت تفکر نقادانه را در انسان‌ها افزایش دهد.

نقاط ضعف استفاده از خودارزیابی

  • الزاماً قابل اتکا نیست و خصوصاً اگر نتایج آن برای فرد در کوتاه مدت، دستاوردهای مثبت و منفی به همراه داشته باشد، احتمال آن دارد که خواسته یا ناخواسته، سوگیری هایی در این شیوه ارزیابی به وجود بیاید.
  • نیازمند آموزش جدی و عمیق است و معمولاً بدون آموزش، ممکن است این کار به شیوه‌ای نادرست اجرا شود.

منبع مطالعه تکمیلی:

مقاله انگلیسی در مورد خودارزیابی دانش آموزان (فایل PDF)

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ