فهرست خلاصه کتاب هوش عاطفی دانیل گلمن

عنوان کتاب : هوش عاطفی

نویسنده کتاب : دکتر دانیل گلمن

مترجم : حمیدرضا بلوچ

بخش اول: مغز عاطفی بشر

فصل 1 : نقش عواطف و احساسات در زندگی

فصل 2 : کالبد شکافی یک تسخیر هیجانی

بخش دوم: سرشت هوش عاطفی

فصل 3 : وقتی که تیزهوشی به حماقت می انجامد

فصل 4 : خودت را بشناس

فصل 5 : اسیر خشم و شهرت

فصل 6 : استعداد خارق العاده

فصل 7 : ریشه های وحدت و همدلی

فصل 8 : مهارت های اجتماعی

بخش سوم: کاربرد هوش عاطفی

فصل 9 : دشمنان درونی

فصل 10 : اداره امور با قلب

فصل 11 : تاثیر ذهن بر جسم

بخش چهارم: دوران کودکی فرصتی استثنایی برای یادگیری درس های عاطفی

فصل 12 : خانواده، نخستین مدرسه یادگیری عواطف

فصل 13 : شوک های عاطفی و یادگیری مجدد درس های عاطفی

فصل 14 : مزاج جنبه تقدیری ندارد

بخش پنجم: سواد عاطفی

فصل 15 : ارزش سواد عاطفی [و هوش عاطفی]

فصل 16 : آموزش عواطف و احساسات

چند مطلب مرتبط:

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ