حراج کریستی چیست؟ چرا حراج کریستی لندن تا این حد مشهور است؟

ساختمان حراج کریستی در نیویورک - حراج کریستی لندن ساختمان اصلی محسوب می‌شودحراج کریستی در آینده نزدیک سومین قرن فعالیت خود را به پایان می‌رساند.

حراج کریستی در سالهای 1760 توسط جیمز کریستی در لندن تاسیس شد و حدود دویست سال بعد، دفتر بعدی خود را در بیرون لندن در شهر رم تاسیس کرد.

کریستی بعدها در ژنو هم مرکزی برای حراج تاسیس کرد و به تدریج خود را توسعه داد.

امروز دفتر مرکزی حراج کریستی در لندن و نیویورک قرار ارزش آن نزدیک به 8 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

در میان سوابق و داستان‌های مربوط به کریستی، جذاب‌ترین داستان، زمانی است که کریستی در سال 1997 خودش را در حراج خودش عرضه کرد.

این شرکت که در آن زمان ساختارش سهامی عام بود، بلوک بزرگی از سهامش را (حدود 29 درصد) که به یک هولدینگ سرمایه گذاری واگذار کرد و در طی سالهای بعد، این هولدینگ باقی سهم شرکت را هم جمع آوری کرد و کریستی از مالکیت عمومی خارج شد.

کمیسیون حراج کریستی بسته به قیمت آثار و محصولات، بین 12 تا 25 درصد تغییر می‌کند.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا