جمعیت ایسلند چقدر است؟

جمعیت ایسلند کمی بیش از 323000 نفر است.

جمعیت کشور ایسلند طی شش دهه اخیر، رشدی فزایند اما با نرخ کم داشته است.

نمودار جمعیت ایسلند - جمعیت کشور ایسلند از 1960 تا 2013 امید به زندگی در ایسلند حدود 83 سال است.

از لحاظ پراکندگی جمعیت ایسلند یکی از کمترین نرخ های تراکم جمعیت در جهان دارد.

نرخ زاد و ولد در ایسلند در هر سال 4129 نفر است و نرخ مرگ و میر در هر سال 2178 نفر است.

بر این اساس نرخ رشد جمعیت کشور ایسلند سالانه حدود 1.25% برآورد می‌شود.

ساختار سنی جمعیت ایسلند به شرح زیر است:

حدود 20 درصد جمعیت کشور ایسلند را افراد زیر 14 سال تشکیل می‌دهند.

حدود 15 درصد جمعیت کشور ایسلند را افراد بین 15 تا 24 سال تشکیل می‌دهند.

حدود 52 درصد جمعیت ایسلند را افراد بین 25 تا 64 سال تشکیل می‌دهند.

حدود 13 درصد جمعیت ایسلند هم بیش از 65 سال سن دارند.

بر اساس آخرین محاسبات (سال 2004) نسبت جمعیت زنان و جمعیت مردان در ایسلند کاملاً برابر است.

اگر چه در حال حاضر به ازاء هر یک فرزند پسر، 1.04 فرزند دختر به دنیا می‌آید.

لینک مرتبط:

سفر تصویری به کشور ایسلند

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به سایت آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
محمدرضا