تیپ شخصیتی ESTJ

از میان تیپ های شانزده گانه در مدل شخصیت شناسی MBTI که بر اساس تیپ شناسی پیشنهادی کارل گوستاو یونگ طراحی شده، تیپ شخصیتی ESTJ به ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

جدا از اشاره‌های فوق در مورد چهار بعد تیپ شخصیتی ESTJ، بنیاد مایرز بریگز، در مورد خصوصیات این تیپ شخصیتی به موارد زیر نیز اشاره می‌کند:

  • واقع گرا بودن و دور بودن از فضای احساسی و ایده آلیستی در تصمیم گیری
  • اهل تصمیم، برنامه ریزی و اقدام
  • قدرت در سازماندهی و مدیریت پروژه ها و برانگیختن سایر انسان‌ها به اقدام و عمل
  • تلاش برای دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق افزایش کارایی
  • داشتن استانداردها و خط مشی منطقی مشخص و تمایل به اینکه دیگران هم آنها را رعایت کنند
  • اصرار بر پیاده سازی برنامه ریزی‌هایشان

همچنین صریح بودن و اظهار نظر مستقیم را از ویژگی های دیگر تیپ شخصیتی ESTJ می‌دانند.

اگر تحلیل‌های بنیاد مایرز – بریگز در مورد نتایج آزمون MBTI و تیپ شخصیتی ESTJ را بپذیریم، در میان نقش‌های بلبین در کار تیمی، می‌توان نقش‌هایی مانند Shaper‌ها و اجراکارها و یا ارزیاب و ناظر را برای این افراد مناسب دانسته و از سوی دیگر، نقش‌هایی مانند ایده پردازی در تیم را دور از فضای ترجیحات آنها دانست.

طبیعتاً این مسئله را می‌توان در انتخاب و تشخیص شغل های مناسب تیپ ESTJ نیز لحاظ کرد.

 

 

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ