تیپ شخصیتی ENTP

 

از میان تیپ های شانزده گانه در مدل شخصیت شناسی MBTI که بر اساس تیپ شناسی پیشنهادی کارل گوستاو یونگ طراحی شده، تیپ شخصیتی ENTP به ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

جدا از اشاره‌های فوق در مورد چهار بعد تیپ شخصیتی ENTP، بنیاد مایرز بریگز، در مورد خصوصیات این تیپ شخصیتی به موارد زیر نیز اشاره می‌کند:

  • سریع و چابک بودن
  • دارای قوه ابتکار و خلاقیت
  • انگیزاننده بودن برای دیگران
  • هوشیار
  • صریح بودن
  • توانمندی در هنر حل مسئله و مواجهه با چالش‌های جدید
  • توانایی در مورد تصور راهکارهای محتمل و تحلیل آنها
  • توانمندی در درک بهتر دیگر و تحلیل حالات و هیجانات آنها
  • علاقمندی به کارها و فعالیت‌های غیرتکراری
  • پیگیری و تعقیب دائمی موضوعات جدید

اگر تحلیل‌های بنیاد مایرز – بریگز در مورد نتایج آزمون MBTI و تیپ شخصیتی ENTP را بپذیریم، شاید بتوان توانمندیِ تصمیم گیری در مواجهه با شرایط جدید و چالش‌های غیرتکراری را یکی از مهم‌ترین ویژگی های تیپ شخصیتی ENTP در نظر گرفت.

در میان عناوین شغلی متعددی که می‌توان برای این تیپ شخصیتی در نظر گرفت، احتمالاً مشاوره فردی و مشاوره مدیریت سازمانها، روابط عمومی، مدیر بازاریابی سازمان‌ها و شرکتها و خلاصه هر مسیر شغلی که حل مسئله و نوآوری و چالش های دائمی، بخش جدایی‌ناپذیر آن باشد، می‌تواند برای این تیپ شخصیتی جذاب و مطلوب باشد.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
بهترین پاسخ