تیپ شخصیتی ENFJ

از میان تیپ های شانزده گانه در مدل شخصیت شناسی MBTI، تیپ شخصیتی ENFJ به ویژگی‌های زیر شناخته می‌شود:

بنیاد مایرز بریگز، در مورد خصوصیات تیپ شخصیتی ENFJ به موارد زیر اشاره می‌کند:

  • احساس همدلی
  • مسئول بودن و مسئولیت پذیری
  • توجه به نیازها، هیجانات و انگیزه های دیگران
  • کمک به اینکه دیگران بتوانند پتانسیل های خود را بیابند
  • کاتالیزورهایی برای رشد فردی و رشد گروه ها
  • پاسخگو بودن به نقدها و تحسین های دیگران
  • اجتماعی بودن
  • رفتارهای تسهیل گرانه در گروه ها و تعاملات اجتماعی

طبیعی است چنین ویژگی هایی می‌تواند به ارتباط اثربخش‌تر، لحاظ کردن دیگران در انتخابها و تصمیم گیری‌ها، احترام به احساسات دیگران و اولویت های آنها و لحاظ کردن نقش و سهم دیگران در برنامه ریزی ها منجر شود.

افرادی که زیرمجموعه تیپ شخصیتی ENFJ قرار می‌گیرند، در برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی خود، می‌توانند با صرف وقت و انرژی روی مهارتهای ارتباطی و تعاملات اجتماعی، استعدادهای بالقوه خود را به توانمندی تبدیل کرده و از این توانمندی ها در رشد شخصی و انتخاب و توسعه مسیر شغلی بهره بگیرند.

در انتخاب مشاغل مناسب تیپ شخصیتی ENFJ مناسب است به سهم تعاملات با دیگران توجه خاص داشته باشیم. چون هر چه تعاملات اجتماعی بیشتر باشد، این تیپ شخصیتی می‌تواند موفق‌تر باشد.

اگر تحلیل‌های بنیاد مایرز – بریگز در مورد تیپ شخصیتی ENFJ را بپذیریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که این افراد در کار تیمی، بر اساس مدل نقش های تیمی بلبین، می‌توانند به عنوان هماهنگ کننده و یا دیپلمات، اثربخشی بالایی داشته باشند.

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به سایت آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ