تفاوت تیپ شخصیتی J و تیپ شخصیتیP در تست شخصیت شناسی MBTI چیست؟

یکی از چهار تقسیم بندی کلیدی در تست شخصیت شناسی MBTI (که بهتر است آن را مدل تیپ شناسی بنامیم)، تقسیم بندی تیپ های شخصیتی به J و P است.

معادل فارسی تیپ J و تیپ P

J از حرف اولیه کلمه‌ی Judging و P از حرف اول کلمه Perceiving گرفته شده است.

این دو تیپ، در فارسی با عناوین مختلفی ترجمه شده‌اند:

تیپ J: قضاوتی، قضاوت گرا، داوری کننده

تیپ P: ادراکی، ملاحظه گر

اما برای درک بهتر تیپ J و تیپ P به جای مفهوم کلمات فارسی و انگلیسی، به همان سوال کلیدی که در مدل شخصیت شناسی MBTI مطرح می‌شود توجه کنیم.

تفاوت تیپ شخصیتی J و تیپ شخصیتی P در آزمون شخصیت شناسی MBTI

در سایت رسمی بنیاد مایرز و بریگز، در توضیح تفاوت تیپ J و P به نکته‌‌های زیر اشاره شده است:

  • تیپ شخصیتی J و تیپ شخصیتی P در مورد تعامل ما با دنیای بیرون بحث می‌کنند. بنابراین، تفاوت‌های این دو تیپ صرفاً شامل سبک زندگی و رفتارهایی است که دیگران در دنیای بیرونی از ما مشاهده می‌کنند (به عبارتی ما نمی‌توانیم بگوییم من در مقابل دیگران J به نظر می‌رسم اما در خلوت ذهن خودم P هستم!)
  • تیپ شخصیتی J با سبک زندگی ساختاریافته و از پیش تصمیم گیری شده شناخته می‌شود.
  • تیپ شخصیتی P با سبک زندگی منعطف و تطبیق پذیر شناخته می‌شود.
  • تفاوت تیپ شخصیتی J و تیپ شخصیتی P را می‌توان به صورت تفاوت جهت گیری ما نسبت به دنیای بیرونی و محیط توصیف کرد.
  • تیپ شخصیتی P در تصمیم گیری ها، تمایل دارد اطلاعات بیشتری را از محیط دریافت کند و سپس تصمیم بگیرد. اما تیپ شخصیتی J به دلیل تمایل به داشتن ساختار و برنامه ریزی، حتی با اطلاعات کمتر ترجیح می‌دهد بر اساس داوری های شخصی خود، سریع تر تصمیم گیری کند.
  • نباید J و P را صرفاً به منظم بودن یا نامنظم بودن افراد محدود کنیم. ترجیح به داشتن ساختار یا نداشتن ساختار، تعبیری عمومی‌تر و بهتر است.
  • تیپ شخصیتی J وقتی تصمیم هایی در دست دارد که هنوز نهایی نشده‌اند، احساس راحتی نمی‌کند. در حالی که تیپ شخصیتی P همیشه تصمیم هایی دارد که آنها را معلق نگه داشته تا با اطلاعات بیشتری در مورد آنها فکر کند.
  • تیپ J وقتی می‌تواند از تفریح لذت ببرد که کارهایش انجام شده باشد و وظایف خود را به پایان رسانده باشد.
  • تعبیر “ببینیم چه پیش می‌آید” متعلق به تیپ P است.
  • ترکیب کار و سرگرمی (بدون تفکیک آنها و بدون مقدم دانستن کار بر سرگرمی) ویژگی تیپ شخصیتی P است.البته بر خلاف تصور عمومی، مطالعات رفتار سازمانی، نمی‌توانند به طور قطع، کارایی بیشتر یک سبک در مقایسه با سبک بیشتر را تایید کنند.

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ