تفاوت تیپ شخصیتی درونگرا و تیپ شخصیتی برونگرا در MBTI چیست؟

یکی از چهار تقسیم بندی کلیدی در تست شخصیت شناسی MBTI (که بهتر است آن را مدل تیپ شناسی بنامیم)، تقسیم بندی تیپ های شخصیتی به تیپ شخصیتی درونگرا (I) و تیپ شخصیتی برونگرا (E) است.

معادل فارسی تیپ E و تیپ I

E از حرف اولیه کلمه Extrovert و I از حرف اولیه کلمه Introvert گرفته شده است.

تیپ E را در فارسی عموماً به تیپ شخصیتی برونگرا و گاهی هم برون نگر ترجمه کرده‌اند.

تیپ I را عموماً درونگرا و گاهی درون نگر ترجمه می‌کنند.

توضیح تکمیلی: برای برونگرایی در انگلیسی Extraversion درست است یا Extroversion؟

تفاوت تیپ شخصیتی برونگرا و تیپ شخصیتی درونگرا در آزمون شخصیت شناسی MBTI

در سایت رسمی بنیاد مایرز و بریگز، در توضیح تفاوت تیپ درونگرا و تیپ برونگرا به نکته‌‌های زیر اشاره شده است:

  • تیپ شخصیتی درونگرا توجه خود را بیشتر به دنیای درونی و تصویرهای درونی و ایده های ذهنی خود معطوف می‌کند. اما تیپ شخصیتی برونگرا بیشتر با المان های دنیای بیرونی مانند اشیاء و اشخاص مشغول می‌شود.
  • تیپ شخصیتی درونگرا بیشتر از دنیای درونی خود انرژی می‌گیرد در حالی که تیپ شخصیتی برونگرا از دنیای بیرونی انرژی می‌گیرد.
  • برونگراها دوستان زیادتری دارند و افراد زیادی را می‌شناسند و از این ویژگی، راضی هستند و لذت می‌برند.
  • برونگراها معمولاً خیلی سریع وارد فاز اقدام می‌شوند و کمتر برای فکر کردن به فعالیتها – قبل از آغاز کار – وقت می‌گذارند.
  • درونگراها با تنها بودن راحت هستند.
  • درونگراها گاهی فراموش می‌کنند که ایده‌ها و تصاویر ذهنی خود را با دنیای واقعی چک کنند و این مسئله اولویت اولشان نیست.

در سایت موسسه مایرز-بریگز تاکید شده است که تفاوت درونگرایی و برونگرایی به نحوه مدیریت انرژی های ما و تامین انرژی و هدایت انرژی های ما باز می‌گردد و نباید آن را با تعابیر درونگرایی و برونگرایی در زبان روزمره اشتباه گرفت.

به طور خاص تاکید شده است که صفتی مانند خجالتی بودن ارتباطی با درونگرایی ندارد.

لینک های مرتبط:

معرفی کتاب سکوت، قدرت درونگراها – سوزان کین

آیا من درونگرا هستم؟

با درونگراها مهربان باشیم

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا