تفاوت تیپ شخصیتی تفکری با تیپ شخصیتی احساسی در MBTI چیست؟

یکی از چهار تقسیم بندی کلیدی در تست شخصیت شناسی MBTI (که بهتر است آن را مدل تیپ شناسی بنامیم)، تقسیم بندی تیپ های شخصیتی به تیپ شخصیتی تفکری (T) و تیپ شخصیتی احساسی (F) است.

معادل فارسی تیپ T و تیپ F

T از حرف اولیه کلمه Thinking و F از حرف اولیه کلمه Feeling گرفته شده است.

تیپ F را در فارسی عموماً به تیپ شخصیتی احساسی ترجمه کرده‌اند.

تیپ T با دو اصطلاح تفکری و منطقی ترجمه شده است.

از آنجا که واژه‌ی منطقی می‌تواند ترجمه‌ی Rational یا Logical هم باشد، مناسب‌تر است در زبان فارسی از اصطلاحات تفکری و احساسی استفاده کنیم.

تفاوت تیپ شخصیتی تفکری و تیپ شخصیتی احساسی در آزمون شخصیت شناسی MBTI

در سایت رسمی بنیاد مایرز و بریگز، در توضیح تفاوت تیپ T و F به نکته‌‌های زیر اشاره شده است:

  • تیپ شخصیتی تفکری و احساسی، تفاوت اصلی خود را در تصمیم گیری‌ها نشان می‌دهند.
  • تیپ شخصیتی تفکری می‌کوشد بر اساس منطق و استدلال و تحلیل سود و زیان تصمیم گیری کند. اما تیپ شخصیتی احساسی، به انسان‌ها هم توجه دارد. به همین علت، ممکن است یک تصمیم مشخص را در مورد دو فرد مختلف، به شکل متفاوتی اتخاذ کند.
  • تحلیل علمی و فنی و منطقی برای تیپ شخصیتی تفکری جذابیت و ارجحیت دارد.
  • تیپ شخصیتی تفکری، ترجیح می‌دهد حقیقت را آنطور که درست می‌داند بگوید. اما تیپ شخصیتی احساسی، ملاحظات مبتنی بر روابط و حالات انسانی را هم در نظر می‌گیرد.
  • برای تیپ شخصیتی احساسی، گاهی اوقات افراد تیپ شخصیتی تفکری، سرد و بی‌روح به نظر می‌رسند.
  • تیپ شخصیتی تفکری، وقتی از شرایط صحبت می‌کند، معمولاً انسان‌ها را جزئی از شرایط در نظر نمی‌گیرد. مثلاً استعفای کارکنان در شرایط بحران مالی، برای تیپ شخصیتی تفکری، عموماً یک مسئله‌ی مربوط به کسب و کار و برای تیپ شخصیتی احساسی، بیشتر از جنس یک چالش انسانی است.
کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا