تفاوت تیپ شخصیتی برونگرا و تیپ شخصیتی درونگرا در مدیریت زمان

اگر چه نمی‌توان به صورت قطعی و مطلق، از تفاوت سبک مدیریت زمان بین تیپ شخصیتی برونگرا و تیپ شخصیتی درونگرا سخن گفت، اما با توجه به تعریفی که از درونگرایی و برونگرایی ارائه می‌شود، به نظر می‌رسد که تفاوت‌های زیر، قابل انتظار باشد:

  • درونگراها، در خلوت خود،  می‌توانند با صرف انرژی کمتر به برنامه های خود برسند  و زمان‌بندی‌ها را رعایت کنند. چون در حضور جمع، بخشی از انرژی آنها در تعامل با دیگران مستهلک می‌شود.

 

  • احتمالاً به صورت متوسط، تیپ شخصیتی برونگرا (E) در مقایسه با تیپ شخصیتی درونگرا (I) بیشتر  به دنبال بهانه بر پرت شدن حواس و Distraction می‌گردد .

 

  • می‌توان حدس زد که  تیپ شخصیتی برونگرا در مقایسه با تیپ شخصیتی درونگرا، فعالیت‌های خود را در حضور جمع بهتر و با علاقه‌ی بیشتر انجام می‌دهد  و در این شرایط، بهتر می‌تواند به برنامه های زمان‌بندی خود وفادار باشد.

 

  • اگر چیزی به نام حریم زمانی را به عنوان زیرمجموعه‌ای از حریم شخصی در نظر بگیریم، می‌توان حدس زد که  تیپ شخصیتی درونگرا تمایل به حفظ حریم زمانی خود دارد  و احتمالاً‌ تیپ شخصیتی برونگرا به سادگی برای ورود به این حریم آمادگی دارد و این کار را منفی نمی‌بیند. می‌توان تصور کرد که یک فرد برونگرا در مقایسه با یک فرد درونگرا، احتمالاً‌ آمادگی بیشتری برای اصرار به دوست یا همکار خود، جهت تغییر برنامه‌اش و مثلاً رفتن به پارک یا سینما دارد.

مطالعه بیشتر:

HBR: How to Be Good at Managing Both Introverts and Extroverts

The Brain Of An Introvert Compared To That Of An Extrovert

Effective Management: Extroverts vs. Introverts

لینک های مرتبط:

کارگاه آموزشی شخصیت شناسی محیط کار

آیا من درونگرا هستم؟

تکنیک های مدیریت زمان

سوالات و پاسخ‌های دیگر:

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا