تعریف مذاکره چیست و به چه چیزی مذاکره می‌گویند

تعریف مذاکره توسط روی جی لوییکی (+)

مذاکره چهار ویژگی اصلی دارد:

  1. حداقل دو طرف در آن درگیر هستند. این دو طرف ممکن است دو فرد، دو گروه یا دو سازمان باشند.
  2. بین خواسته ها و نیازهای این دو (یا چند طرف) تعارض وجود دارد.
  3. دو یا چند طرف درگیر در مذاکره، بر اساس انتخاب خود و نه به اجبار با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
  4. کسانی که درگیر مذاکره می‌شوند برای “داد و ستد” که زیربنای مفهوم مذاکره است،‌ آماده‌اند.

نمونه دیگری از تعریف مذاکره (+):

مذاکره گفتگویی بین دو یا چند طرف برای دستیابی به نتیجه‌ای سودآور [یا مطلوب] برای طرف‌های درگیر است.

تعریف مذاکره به نقل از کتاب اصول و فنون مذاکره نوشته محمدرضا شعبانعلی

مذاکره فرایند تشخیص اولویت ها، اولویت بندی آنها، برنامه ریزی برای بحث، بحث بر روی آنها و توافق بر سر آنهاست.

مذاکره همواره با تبادل امتیازات همراه است.

امتیازاتی که ممکن است بزرگ، کوچک، مادی، معنوی، مشهود یا نامشهود باشند.

لینک مرتبط:

مجموعه درس های آموزش اصول و فنون مذاکره (متمم)

تفاوت مذاکره و مناظره چیست؟

فایل های صوتی رایگان رادیو مذاکره

اشتباهات رایج در آموزش زبان بدن

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا