تعریف تکنوکراسی چیست و تکنوکرات ها چه کسانی هستند؟

مکتب تکنوکراسی یک مکتب فکری است که در آن، شایستگی افراد برای قرار گرفتن در موقعیت‌های مختلف بر اساس دانش تخصصی و فنی آنها سنجیده می‌شود.

بنابراین مفهوم تکنوکراسی می‌تواند مفهومی مدیریتی و یا مفهومی سیاسی باشد.

در تعریف تکنوکراسی و به کار بردن این واژه باید دقت داشته باشیم که تکنوکراسی، صرفاً به تکنولوژی به معنای رایج امروزی آن اشاره نمی‌کند و تاکید آن صرفاً بر اهمیت دانش تخصصی در تعیین صلاحیت افراد است.

در نظام های سیاسی، تکنوکراتها بر این اصل تاکید دارند که به جای انتخاب سیاستمداران یا مدیران کسب و کارها (که معمولاً یکی از این دو گروه در فهرست کاندیداها قرار می‌گیرند) باید کسانی در مسند امور قرار بگیرند که بالاترین دانش تخصصی را در حوزه خود دارند.

با توجه به اینکه معیار سنجش دانش تخصصی به سادگی قابل تعریف نیست و از سوی دیگر، تعیین و انتخاب فرد شایسته از سوی عامه‌ی مردم در یک فرایند دموکراتیک برای تکنوکرات ها پذیرفته شده نیست، عملاً مکتب تکنوکراسی صرفاً به عنوان یک دیدگاه تئوریک و بر روی کاغذ و توسط روزنامه نگاران مورد استفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان آن را به عنوان یک راهکار فکری یا مکتب عملی سیاسی در نظر گرفت.

در کل می‌توانید تکنوکرات را کسی در نظر بگیرید که در ارزیابی صلاحیت انسان‌ها (در اقتصاد، مدیریت و سیاست)، دانش تخصصی آنها را به عنوان مهم‌ترین فاکتور مورد توجه قرار می‌دهد.

توضیح: کلمه‌‌های تکنوکراسی و تکنوکرات در زبان فارسی به فن سالاری و فن سالار ترجمه شده‌اند.

لینک مرتبط:

چرا در استفاده از تکنولوژی دیجیتال، تکنوکراسی الزاماً درست و قابل اتکا نیست؟

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به سایت آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ