تست شخصیت شناسی MBTI چیست؟ توضیحاتی در مورد آزمون MBTI

آزمون MBTI که گاهی هم با عنوان تست شخصیت شناسی MBTI از آن نام برده می‌شود از جمله آزمون های شخصیت شناسی مطرح در سطح جهان است که هنوز هم به صورت گسترده مورد توجه قرار می‌گیرد. از لحاظ علمی، بهتر است به جای اصطلاح آزمون شخصیت شناسی MBTI از عبارت آزمون MBTI یا آزمون … ادامه خواندن تست شخصیت شناسی MBTI چیست؟ توضیحاتی در مورد آزمون MBTI