تست شخصیت شناسی معتبر در میان انبوه تست های موجود چیست؟

با توجه به اینکه هر تست شخصیت شناسی برای یک کاربرد خاص طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، نمی‌توانیم به سادگی بگوییم این تست شخصیت شناسی معتبر است و آن تست شخصیت شناسی معتبر نیست.

سوال بهتر این است که هر یک از تست های شخصیت شناسی برای چه کاربردی معتبر هستند؟

اما با توجه به اینکه این روزها، تست های غیرمعتبر شخصیت شناسی (در حد شخصیت شناسی از روی رنگ یا طعم غذای مورد علاقه) زیاد شده‌اند، در اینجا چند تست شخصیت شناسی را – که هر کدام در زمینه‌ی خاصی معتبر هستند – فهرست کرده‌ایم:

آزمون پنج عاملی شخصیت (Big Five یا FFM)
آزمون هالند (عمدتاً در زمینه‌ی استعدادیابی کاربرد دارد)
آزمون 16 عاملی شخصیت ریموند کتل (16PF)
آزمون تیپ شناسی MBTI یا میرز بریگز
آزمون ارزیابی شخصیت PAI
آزمون ترجیحات PAPI یا PA Preference Inventori
آزمون تداعی‌های رورشاخ (کاربرد بالینی دارد)
آزمون دیسک (DISC)
آزمون NEO PI-R
آزمون MMPI (بیشتر برای روان درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد)

تذکر: اگر بخواهیم دقت علمی داشته باشیم، باید آزمون‌های شخصیت شناسی، رفتارشناسی، تیپ شناسی و استعدادیابی و روان‌درمانی را از یکدیگر تفکیک کنیم.

اما متاسفانه در ادبیات عامه، هر آزمونی که به هر نوع توصیفی در مورد انسان‌ها منتهی شود، تست شخصیت شناسی نامیده می‌شود.

ما در اینجا، همان معنای عام عمومی را مد نظر داشته‌ایم.

مطالب مرتبط:

پرسشنامه چیست؟

پرسشنامه معتبر چیست؟ مفهوم پایایی و روایی در پرسشنامه

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا