بهترین اپلیکیشن های موبایل و سرویس‌های آنلاین برای تکنیک پومودورو چه هستند؟

 

اپلیکیشن موبایل اندروید و iOS و سرویس آنلاین تکنیک پومودورو برای مدیریت زمان

برای آشنایی با تکنیک پومودورو می‌توانید این دو مطلب را بخوانید:

نظم شخصی، مدیریت زمان و زمان‌های خاکستری

تکنیک پومودورو چیست؟

سوالات و پاسخ‌های دیگر:

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا