برای معادل انگلیسی برونگرایی کدام درست‌تر است: Extroversion یا Extraversion؟

در حکایات آمده است که کارل گوستاو یونگ هنگامی که می‌خواست در کتاب خود از واژه‌ی برونگرا استفاده کند، از منشی خود پرسید که برای برونگرایی در انگلیسی کدام درست است: Extraversion یا Extroversion؟

ظاهراً منشی یونگ هم جواب داده که در لاتین، Extraversion زیباتر است و O اصلاً نمی‌تواند به این کلمه زیبایی بدهد.

چنین شد که در کل نوشته های یونگ و نیز مطالب مرتبط با تست شخصیت شناسی MBTI، به عنوان معادل انگلیسی (و آلمانی) برونگرایی لغت Extraversion را می‌بینیم.

اما در دیکشنری های انگلیسی، عموماً با واژه‌ی Extrovert و Extroversion‌ مواجه می‌شویم.

امروزه در متن‌های تخصصی روانشناسی دیکته‌ی Extravert و Extraversion‌ را می‌بینید و در حرف‌ها و کتابهای عمومی با Extrovert و Extroversion مواجه می‌شوید.

متمم در کلیه بحث های شخصیت شناسی خود، از دیکته‌ی Extravert استفاده می‌کند.

سایت بهترین پاسخ - که در حال مطالعه ی آن هستید - به نوعی واژه نامه ی جنبی مربوط به مجموعه‌ی آموزشی متمم است. در صورتی که علاقمند باشید میتوانید فهرست درس ها و نقشه راه های یادگیری متمم را بررسی کرده یا اینکه صرفاً سرفصل های دوره MBA آنلاین ما را مرور کنید.

 
بهترین پاسخ