برای معادل انگلیسی برونگرایی کدام درست‌تر است: Extroversion یا Extraversion؟

در حکایات آمده است که کارل گوستاو یونگ هنگامی که می‌خواست در کتاب خود از واژه‌ی برونگرا استفاده کند، از منشی خود پرسید که برای برونگرایی در انگلیسی کدام درست است: Extraversion یا Extroversion؟

ظاهراً منشی یونگ هم جواب داده که در لاتین، Extraversion زیباتر است و O اصلاً نمی‌تواند به این کلمه زیبایی بدهد.

چنین شد که در کل نوشته های یونگ و نیز مطالب مرتبط با تست شخصیت شناسی MBTI، به عنوان معادل انگلیسی (و آلمانی) برونگرایی لغت Extraversion را می‌بینیم.

اما در دیکشنری های انگلیسی، عموماً با واژه‌ی Extrovert و Extroversion‌ مواجه می‌شویم.

امروزه در متن‌های تخصصی روانشناسی دیکته‌ی Extravert و Extraversion‌ را می‌بینید و در حرف‌ها و کتابهای عمومی با Extrovert و Extroversion مواجه می‌شوید.

متمم در کلیه بحث های شخصیت شناسی خود، از دیکته‌ی Extravert استفاده می‌کند.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا