بالکانیزه شدن (بالکانیزاسیون) یعنی چه؟

بالکانیزه شدن یا بالکانیزاسیون (Balkanization) اصطلاحی است که در ادبیات سیاسی و به طور خاص جغرافیای سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نوعی خلاصه‌ی بخش مهمی از روند تاریخی فروپاشی امپراطوری عثمانی است که در یک واژه جمع شده است.

شبه جزیره بالکان قسمتی از قلمرو امپراطوری عثمانی بود که اقوام آن با یکدیگر متحد شدند و خود را از قلمرو عثمانی جدا کردند (سال ۱۹۱۲ میلادی).

این جدایی دستاوردها و غنیمت‌های زیادی داشت.

همین دستاوردها و غنیمت‌های زیاد، آغازگر جنگ بین اقوام متحد شد. آنها دیگر نتوانستند با یکدیگر در صلح آشتی به سر ببرند و جنگ و درگیری‌هایی آغاز شد که هنوز هم به شکل‌های آشکار و پنهان ادامه دارد.

تاریخچه سرزمین بالکان - معنی بالکانیزه شدن - بالکانیزاسیون

شبه جزیره بالکان شامل چه کشورهایی است؟

کشورهای آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین و مقدونیه و مونته نگرو به صورت کامل در این شبه جزیره قرار دارند.

بیش از نیمی از خاک اسلونی، صربستان، یونان و کرواسی هم در شبه جزیره بالکان قرار دارد.

اصطلاح بالکانیزه شدن یا بالکانیزاسیون چه کاربردهای دیگری دارد؟

هر جا که یک اتحاد بزرگ به بهانه های مختلف (کسب منافع بیشتر، بومی سازی بهتر، نیازهای فرهنگی) به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شود و وضعیت آن بخش‌ها به تدریج بدتر از گذشته شود اصطلاح بالکانیزه شدن در مورد آن به کار برده می‌شود.

امروزه اصطلاحاتی مانند بالکانیزه شدن اقتصاد و بالکانیزه شدن اینترنت و بالکانیزه شدن کسب و کارها هم از جمله اصطلاحات رایج در میان تحلیل‌گران محسوب می‌شود.

بالکانیزه شدن دارای بار معنایی بسیار منفی است.

کارگاه آموزشی عزت نفس
دوره آنـلاین MBA متمـم


کارگاه آموزشی زندگی شاد
کارگاه مهارت کار تیـمــــی


کارگـاه مــــــدیریت اســــتـرس
یادگــیری زبان انگلیــســی


آموزش زبان بدن در مذاکره
کارگاه شخصیت شناسی


معرفی کتابهای روانشـناسی
کارگاه روانشـــناسـی پول


کارگاه شــناسایی اسـتعـدادها
اصـول و فــنون مـــــذاکـره
محمدرضا