جان نش (از بنیان گذاران نظریه بازیها)
دانلود نرم افزار ترسیم نقشه ذهنی با قابلیت فارسی کامل
جایزه تورینگ چیست؟
افک چیست؟ (OFAC)
جنگ کره و تقسیم کره به دو کشور کره شمالی و کره جنوبی
دانشگاه مک گیل کانادا
رتبه بندی شانگهای دانشگاه های جهان
نیم فاصله چیست؟ چگونه نیم فاصله را به صفحه کلید فارسی اضافه کنم؟
خود ارزیابی چیست و روش های خودارزیابی کدامند؟
مدرسه وارتون (وابسته به دانشگاه پنسیلوانیا)