تعریف سایکوپات چیست و به چه کسی سایکوپات می‌گویند؟
تاریخچه دیکشنری آکسفورد
کتاب انگیزش و شخصیت آبراهام مزلو (+ PDF نسخه انگلیسی)
اپلیکیشن حرفه ای پیشنهادی برای عکاسی با دوربین گوشی های اندروید
بالکانیزه شدن (بالکانیزاسیون) یعنی چه؟
کتاب مناسب برای پرورش شهود مهندسی و علمی چیست؟ (+ نسخه PDF)
هندبوک ارگونومی برای محیط های کارگاهی (نسخه PDF)
تیپ شخصیتی ESFJ
نویز سفید یا وایت نویز چیست؟
هری مارکوویتز (Harry Markowitz)