معنی مانیفست چیست؟
تعریف خلاقیت چیست
هنری پتروسکی (مهندس و نویسنده در زمینه طراحی و تحلیل شکست)
ژوزه ساراماگو
جان استرمن – متخصص دینامیک سیستمها
تعریف ارتباط غیرکلامی
تفاوت انگیزه و هدف چیست؟
بهترین کتابهای روانشناسی شادی و شادمانی در سطح جهان
تعریف عملیاتی چیست و چه کاربردی دارد؟
معرفی چند کتاب اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری